Posejdon, bóg mórz, trzęsień ziemi i wód głębokich, jest jednym z Dwunastu Olimpijczyków w mitologii greckiej. Syn Kronosa i Rei, jest bratem Zeusa i Hadesa, współrządzącym Olimpem.

Atrybutami Posejdona są trójzęb, konie morskie, delfiny i konie. Trójzęb, zwany tridentem, symbolizuje jego władzę nad morzami, a rydwan ciągnięty przez konie morskie jest jego pojazdem.

Posejdon sprawuje władzę nad morzami i oceanami, kontrolując kaprysy natury. Jego gniew może spowodować trzęsienia ziemi i wzburzyć fale. Mit mówi, że stworzył konie, bijąc trójzębem w ziemię.

W mitologii greckiej brał udział w wielu bitwach, w tym w wojnie trojańskiej, wspierając Greków. Jego konflikt z Ateną o panowanie nad Atenami jest jednym z najbardziej znanych mitologicznych starć.

Kult Posejdona był silny w miastach portowych, a świątynie dedykowane mu często znajdowały się nad brzegiem morza. Wpływał na życie morskie, decydując o bezpieczeństwie podróży. W mitach jest również związany z zaginioną Atlantydą.

Posejdon był bogiem o potężnym charakterze, mającym istotny wpływ na mitologię grecką i życie ludzi, zwłaszcza tych związanych z morzem. Jego postać jest symbolem tajemniczego i majestatycznego świata oceanów.

Obraz wykonany ręcznie o wymiarach 70x100
Autorka: Paula Smyk Atelier